GDPR

GDPR Nya regler om skydd vid behandling av personuppgifter.

På Seniorbemanning värnar vi om din integritet. Ditt förtroende för hur vi samlar in och hanterar uppgifter om dig är viktigt för oss. Den 25 maj 2018 träder nya EU-regler om skydd vid behandling av personuppgifter i kraft - Dataskyddsförordningen (GDPR). Med anledning av de nya reglerna har vi därför uppdaterat vår information om hur vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med de nya lagkraven.

GDPR: Förordningen syftar till att förbättra skyddet för den enskilde vid behandling av personuppgifter. Dataskyddsförordningen innehåller bland annat regler med grundläggande principer för behandling av personuppgifter och anger förutsättningar för att användandet av personuppgifter ska vara lagligt. Den innehåller också regler om rättigheter till information och tillgång till personuppgifter, regler om rättelse av felaktiga personuppgifter samt möjligheter att i vissa fall begränsa behandling av personuppgifter.

Seniorbemanning använder således endast personuppgifter enligt överenskommelse för att söka skattereduktion för RUT & ROT-tjänster, som tillhandahålls av oss. 

Låt oss hjälpa dig