Senior Bemmaning - Vi hjälper dig med nästan allt!

Info om ROT & RUT

Reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad räknas som ROT-arbeten och ger rätt till skattereduktion om det utförs i eller i nära anslutning till en bostad du äger och bor i, har som fritidsbostad eller äger och dina föräldrar bor i.

För exempel på ROTarbete, se Skatteverkets hemsida.

 
RUT-arbete ger rätt till skattereduktion förutsatt att det är sådant arbete som tillhör hushållsarbetets kärnområde om det utförs i en bostad som du bor i eller använder som fritidsbostad eller som dina föräldrar bor i eller använder som fritidsbostad. Även barnpassning, omsorgstjänster och enklare trädgårdsarbete kan ge rätt till skattereduktion.  
 
För exempel på RUTarbete, se Skatteverkets hemsida.